Partners


Gemeente Grave, BrabantWonen en BrabantZorg zijn de partners achter Catharinahof. Binnen Catharinahof werken samen, elk vanuit een eigen missie.

 
De gemeente wil toegankelijke gemeenschapsaccommodaties. Zo schept zij voorwaarden voor alle burgers om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

 
BrabantWonen speelt een voortrekkersrol in wonen, zorg en welzijn. Dicht bij de mensen, in buurten en wijken. Daarbij wil men ‘lekker wonen voor iedereen’ mogelijk maken.

 
BrabantZorg wil mensen helpen zo plezierig mogelijk te wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, zelfstandig of juist beschermd. Met zorg en voorzieningen dichtbij. Zij ondersteunt hen om zelf de regie te voeren.

 
Deze drie missies komen samen in Catharinahof, in één ambitie en die groter is dan de som der delen. Hier krijgt ‘samen’ een nieuwe inhoud.