Geschiedenis


Door de eeuwen heen heeft Grave bol gestaan van zorg. Het Catharinahof van 2014 voert in een ononderbroken lijn terug naar 1291, als Jan I van Cuijk in Grave een gasthuis sticht voor zieken, armen en passanten. Sint Catharina is de patrones.

 
Al sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er plannen voor een nieuw zorgcentrum voor Grave, maar het duurt tot 2009 voordat de gemeenteraad het groene licht geeft. Dat nieuwe centrum is er nu eindelijk, maar er is veel meer gekomen dan zorg alléén. Ook dankzij wonen, ontspanning en plezier is ‘ontmoeting’ het wezenlijke kenmerk van Catharinahof geworden.